Gianni Pompei
Gianni PompeiPRESIDENTE
Michele Romeo Jasinski
Michele Romeo JasinskiVICE PRESIDENTE
Ambra Carrai
Ambra CarraiCONSIGLIERA
Lorenzo Tacconi
Lorenzo TacconiCONSIGLIERE
Fabio Giovannini
Fabio GiovanniniConsigliere Giovane
Paola Gigli
Paola GigliRESPONSABILE UFFICIO SOCI